21. gadsimta prasmes: globālā izglītība

Pilveidojot savas svešvalodas prasmes un integrējot CLIL metodiku sociālo zinību apguvē, 9. klases skolēni savus karjeras plānus aizstāv angļu valodā. Tā ir iespēja praktizēt reālas dzīves prasmes: darba intervija ārvalstīs.

Comments:0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *