Apstiprināts jauns Erasmus+ stratēģisko partnerību projekts STEAMER Escape rooms

Apstiprināts jauns Erasmus+ stratēģisko partnerību projekts STEAMER Escape rooms adapted for school education on STEAM (Nr. 2019-1-BE01-KA201-050527).

Projekta komandā piedalās 2 skolas un vairākas nevalstiskās organizācijas no Latvijas, Kipras, Beļģijas, Bulgārijas, Itālijas, Francijas. Projekta ietvaros paredzēts izstrādāt materiālus izlaušanās istabas elementu integrēšanai mācību saturā, lai piesaistītu jauniešu uzmanību STEAM priekšmetiem un veicinātu dzimumu līdztiesību zinātnē. Iesaistījāmies prjektā, jo ideja par izlaušanās istabu adaptētu skolu sistēmai likās ļoti saistoša un aizraujoša. #steamer #steamerproject

Comments:0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *