Ceļā uz starptautisku vidusskolu: projekts SMART princips stundās

Ņemot vērā nepārtrauktās pārmaiņas sabiedrībā, biznesā un izglītībā, arī mūsu skola mērķtiecīgi virzās uz savu mērķi kļūt par starptautisku vidusskolu, kas būtu iespēja mūsu skolēniem izvēlēties apgūt vidējo izglītību arī angļu valodā un noslēgumā saņemt starptautiski atzītu dokumentu.

Pirmais solis ir darbs pie efektīva stundas dizaina izveides, apkopojot jaunākās pieredzes dažādās Eiropas skolās un izveidojot aplikāciju, kas skolotājam ļautu ātri un efektīvi izanalizēt savu stundu, balstoties uz SMART principiem.

Starptautiskā aspekta sasniegšanai angļu valodas skolotāja un skolas metodiķe Laura Katkeviča apguva starptautiski atzītas Kembridžas skolas metodiku stundu plānošanai un vadīšanai angļu valodā BasilPaterson skolā Edinburgā, Skotijā.

Comments:0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *