Evija @ Porto

Projekta Life Skills Mentoring Center for Youth: Connect to Your Talents Nr. 2017-1-LV01-KA101-035334 ietvaros no 8. – 12.oktobrim Evija Jaunzeme piedalījās kursos “Promoting STEM Education through Teacher Training”, ko organizēja “DOREA Educational Institute” Porto pilsētā. 

Kursu izvēles pamatā bija tas, ka mūsdienās STEM prasmes ir ļoti svarīgas. Iekļaujot skolā zināšanas par STEM, tas ļauj skolēniem nākotnē izvēlēties profesijas, kas ir svarīgas pasaulē un ir labi apmaksātas.Kursu mērķis bija uzlabot zināšanas par STEM, daudzveidīgām STEM aktivitātēm skolēniem, apzināt dažādus mācīšanas un mācīšanās resursus, kā praktiski realizēt STEM mācību programmu skolā vai atsevišķā klašu grupā, kā motivēt un iesaistīt studentus STEM aktivitātēs. Kursi tika organizēti, savienojot teorētiskās nodarbības ar praktisku darbošanos. Kursu dalībnieki bija no Portugāles, Ukrainas, Lietuvas, Igaunijas un Dānijas, kas deva lielisku iespēju visa kursa laikā paralēli nodarbībām iepazīt citu valstu izglītības sistēmas, mācību darba organizēšanu skolās un citu ar izglītību saistītu informāciju.

 

Comments:0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *