Iveta @ Ļubļana

Sociālā pedagoģe Iveta Reinfelde piedalījās (19.05.-25.05.) Erasmus+ kursos “Kas izraisa konfliktus un kā varam tos risināt? un Efektīvas komunikācijas prasmju attīstīšana” Slovēnijā, Ļubļanā, izmantojot EUROPASS (teacher academy) piedāvātās iespējas. Kursu mērķis bija apgūt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas efektīvas komunikācijas veidošanā, izprast konfliktu cēloņus, lai apgūtās prasmes varētu izmantot darbā ar skolēniem. Kursu dalībnieki bija no Itālijas, Horvātijas, Čehijas, Turcijas, Spānijas, Rumānijas un Latvijas.

Galvenās kursu tēmas –

  • Attiecību apzināšanās teorija un prakse (RAT)
  • Uzvedība un motivācija, konfliktu cēloņi
  • Transakcionālā analīze teorija un prakse,
  • Komunikācijas prasmju pilnveidošana, izmantojot pozitīvas un negatīvas piezīmes.

Teorija tika papildināta un nostiprināta ar dažādām praktiskām aktivitātēm, darbs tika organizēts grupās, pāros, analizētas reālas dzīves situācijas. Labākai teorijas izpratnei tika izmantota spēļu metode, kā arī pašanalīze. Katram kursu dalībniekiem bija jāizpilda tests, lai noskaidrotu savu personības tipu, kas palīdzēja labāk izprast gan savu, gan apkārtējo cilvēku uzvedību un reakcijas dažādās situācijās.

Mans lielākais ieguvumus bija iespēja komunicēt un dalīties pieredzē ar  pedagogiem no dažādām valstīm. Man vērtīga likās arī sevis, savas uzvedības un attieksmes analizēšana. Uzskatu, ka, jo labāk mēs izprotam paši sevi, jo labāk mēs varam izprast citus.

Kursu organizatori bija parūpējušies arī par lielisku kultūras programmu, kas deva iespēju iepazīt  Ļubļanas vēsturi, arhitektūru un kultūras tradīcijas.

Paldies Erasmus+ par lielisko iespēju papildināt savas zināšanas un prasmes un iegūt jaunu pieredzi un emocijas sadarbojoties ar citu valstu kolēģiem!

 

Comments:0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *