Projekta nosaukums: Augmented Reality for STEM education

Projekta nr.: 2020-1-LV01-KA226-SCH-094530

Īstenošanas termiņš: 2021. gada 30.jūnijs – 2023. gada 29.jūnijs

Projekta partneru komanda:

  • Sociālās inovācijas centrs (projekta koordinators, Latvija),
  • Synthesis Centre for Research and Education (Kipra),
  • GoInno (former Zavod VseUk (Slovēnija),
  • Vilņas Joahima Lelevela inženierijas ģimnāzija (Lietuva),
  • Liepājas Raiņa 6. vidusskola (Latvija).

“Papildinātā realitāte ZTIM izglītībā” (Augmented Reality for STEM education, AR4STEM) ir projekts, kas uzsākts, lai novērstu nepietiekošu jauniešu, un jo īpaši meiteņu, iesaisti ZTIM jomu mācīšanās un karjeras izvēlē.

Apvienojot ZTIM mācīšanas un veicināšanas kompetences, kā arī izpētes un dizaina pieredzei papildinātās realitātes tehnoloģiju jomā, partneri ir apņēmušies veicināt papildinātās realitātes rīku kā efektīvu, inovatīvu digitālo risinājumu izmantošanu skolotāju vidū, kas ļautu paātrināt tradicionāla ZTIM mācīšanās procesa transformāciju interaktīvā mācību pieredzē un vienlaikus veicināt dzimumu vienlīdzību ZTIM jomās.
Sākot ar 2021.gada jūliju, AR4STEM projekta partneri no Latvijas, Lietuvas, Kipras un Slovēnijas sadarbosies, lai izstrādātu sekojošus materiālus un rīkus:

  • Interaktīvus mācību materiālus jauniešiem vecumā no 13-16 gadiem, kas tiktu izmantoti ar viedtālruņos instalētas papildinātās realitātes aplikāciju iSeeApp;
  • Stundu plānus skolotājiem mācīšanas procesa uzlabošanai specifiskās ZTIM jomās, piemēram, ilgtspējīgas ražošanas, bioloģiskās daudzveidības, veselības aprūpes un pārtikas rūpniecības jomās;
  • Ceļvedi, kas palīdzēs izprast, kā papildinātās realitātes tehnoloģijas ir pielietojamas ZTIM izglītības uzlabošanā, iekļaujot tajā labās prakses piemērus un praktiskus padomus to ieviešanā mācību procesā;
  • Motivācijas programmu, kas palīdzēs veicināt interesi ZTIM jomās meiteņu vidū.

AR4STEM projekta partneri tic digitālo tehnoloģiju potenciālam mācību pieredzes pārvēršanā un intereses uzlabošanā ikvienā no mācību jomām, it īpaši tādām, kuras jaunieši uzskata par sarežģītām vai neinteresantām (monotonām) mācību vielas apgūšanā.

R4STEM projekts No. 2020-1-LV01-KA226-SCH-094530,  tiek finansēts no Erasmus+ programmas līdzekļiem. 

News feed

Sorry, there is nothing to display here…

Augmented Reality for STEM education

Other Erasmus+ projects

Erasmus+ projects

Our school's main principle is to participate and to cooperate within various projects in order to ensure the development of  real-life skills within the curriculum, so the whole world becomes the real classroom.

Augmented Reality for STEM education

Updated on 2022-07-29T19:35:27+02:00, by Inese Viļumsone.