The vision of our school on the way to the transformation of national (as well as European) educational field is piloting new learning approaches based on the recent studies in pedagogy. Along with the development of creativity and a meaningful use of technologies we would like to encourage staying in context of traditional and moral values. 


PROJECT ID

Erasmus+ K1 Action

School education staff mobility

Liepājas Raiņa 6. vidusskola

2014 1 LV01 KA101 000311

OUR AIM

The project aims at involving other local schools in developing 21st century pedagogy by creating a local Cluster of Pedagogical Innovations for a regular interaction within local and national school community along with supporting cultural awareness in European dimensions, individual capability and new understanding of connections (accessibility).

ATLASES KRITĒRIJI/SELECTION CRITERIA

Vērtēšanas kritēriji

  1. Vēlēšanās dalīties pieredzē, ko pierāda Europass CV (5 punkti)
  2. Iesaistīšanās projekta pieteikuma izstrādē (5 punkti)
  3. Divu stundu vērošanas protokoli (10 punkti)
  4. Motivācijas vēstule latviešu valodā, kas iekļauta pieteikuma anketā (10 punkti)
  5. Līdzdarbība apmācību kursu izstrādē un dalība iepriekšējos Erasmus+ projekta pieredzes apmaiņas semināros (10 punkti)
  6. Intervijas laikā novadīta praksē bāzēta aktivitāte (5 punkti)

Motivācijas vēstuli un stundu vērošanas protokolus aizpildīt tiešsaistē, Europass CV nosūtīt uz e-pastu projekta koordinatoram laura@citadaskola.lv

News feed

1 2 3 4

CLUSTER OF PEDAGOGICAL INNOVATIONS 2.0 – SPREADING EUROPA-WIDE

Other Erasmus+ projects

Erasmus+ projects

Our school's main principle is to participate and to cooperate within various projects in order to ensure the development of  real-life skills within the curriculum, so the whole world becomes the real classroom.

CLUSTER OF PEDAGOGICAL INNOVATIONS 2.0 – SPREADING EUROPA-WIDE

Updated on 2019-04-05T09:08:29+02:00, by Roberts Rožkalns.