Liepājas Raiņa 6.vidusskolas ikdienā tiek iekļauti pieci starptautiskus Erasmus+ programmas projektu, kuru ietvaros tiek veicināta skolas mācību vides transformācija un sekmēta 21. gadsimtam atbilstošas izglītības sistēmas izstrāde. Sadarbības laikā skolēniem tiek piedāvāti apmācību braucieni uz Itāliju, Portugāli, Bulgāriju, Turciju un Čehiju, kuru laikā tiek organizēta prakse ārvalstu uzņēmumos, izpētīti uzņemējdarbības apstākļi dažādos Eiropas Savienības reģionos, kā arī veicināta jauno mediju prasmju apguve uzņemējdarbības aspektā.


News feed

1 2 3 16

Erasmus+

Other Erasmus+ projects

Erasmus+ projects

Our school's main principle is to participate and to cooperate within various projects in order to ensure the development of  real-life skills within the curriculum, so the whole world becomes the real classroom.

Erasmus+

Updated on 2023-09-13T15:17:58+02:00, by Roberts Rožkalns.