Projekta pirmā plānošanas vizīte Francijā

Projekta STEAMER Escape rooms adapted for school education on STEAM (Nr. 2019-1-BE01-KA201-050527 pirmā plānošanas vizīte Francijā.

Skolas pārstāvji projektu vadībā Inga Vasermane un Kārlis Strautiņš devušies projekta plānošanas vizītē un parakstīt projekta līgumu pie projekta partneriem Parīzē. No 2019.gada 11.-13.decembrim projekta partnera Les Apprimeurs telpās notika 3 spraigas projekta aktivitāšu plānošanas dienas, jaunu kontaktu dibinašana un skolas  līdzšinējās pieredzes prezentēšana jaunajiem projekta partneriem.

#steamerproject

 

Comments:0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *