Skolas komanda Erasmus+ mācību vizītē Ungārijā

Arvien biežāk visā pasaule tiek runāts par skolēnu izvēli pamest mācības, tādejādi liedzot sev iespēju iegūt augstāku un profesionālāku izglītību, kas nākotnē nodrošinātu lielāku konkurētspēju darba tirgū. Lai rastu risinājumus agrīnai skolas pamešanai, sešu dažādu valstu skolas (Ungārija, Horvātija, Itālija, Spānija, Grieķija, Latvija)  iesaistījās Eiropas mēroga projektā “New methologies to avoid early school leaving” (Metodes agrīnas skolas pamešanas novēršanai), kura ietvaros no 21.– 28.aprīlim tika rīkota starpvalstu tikšanās Ungārijā, Budapeštā, profesionalās izglītības skolā (Budapesti muszaki SZC). Liepājas Raiņa 6.vidusskolas komandu pārstāvēja trīs skolotājas (Baida Pagraba, Zigeta Simanoviča, Ilze Karazina), projekta koordinatore Inga Vasermane un trīs skolnieces – Nikola Areta Kaļiņina no 8.a klases, Katrīna Buša no 9.d klases un Ilze Baumgarte no 10.a klases. Projekta ietvaros tika apspriestas tādas mācību metodes kā Flipped classroom (apgrieztā klase), P2V Teaching (savstarpējā mācīšanās) un 2VL (divbalsīgā/savstarpējā mācīšanās). Tika meklēti labākie risinājumi un idejas mācību procesa pilnveidošanai, pēc iespējas vairāk un daudzveidīgāk iesaistot pašus skolēnu mācību procesa organizēšanā, tēmu interpretācijā, stundas norisē, veicinot skolēnu līdzatbildību visa mācību procesa garumā un pilnveidojot IT prasmju izmantošanu mācību procesā. Jau gatavojoties projektam mūsu skolas skolnieces, sadarbībā ar projektā iesaistītajām skolotājām, veidoja savas mācību stundas dažādos mācību priekšmetos, projekta finālā Bupapeštā daloties ar saviem iespaidiem, atziņām un ieteikumiem, kā mācību procesu padarīt skolēniem saistošāku un veicināt savstarpēji atbildīgu mācīšanos, sadarbojoties gan ar konkrētā priekšmeta skolotājiem, gan ar saviem vienaudžiem.

Sagatavoja: Inga Vasermane

 

Comments:0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *