, ,,
,,

 

PuMPuRS

Projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Skolas dzīve -dzīves skola

Projekta “PuMPuRS” jaunatnes iniciatīvas projekts

Erasmus++

Erasmus+ programmas projektu, kuru ietvaros tiek veicināta skolas mācību vides transformācija un sekmēta 21. gadsimtam atbilstošas izglītības sistēmas izstrāde.

Latvijas skolas soma

Projekta mērķis ir nodrošināt, ka valsts noteiktā mācību satura un procesa ietvaros katrs 1. – 12. klases skolēns klātienē izzina un pieredz Latvijas dabas un kultūras vērtības, kā arī iepazīst zinātnes sniegumus un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus.

Ekoskola

Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un arīdzan populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē.

Karjera

ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Uzmetums

Updated on 2020-07-01T13:02:39+02:00, by Inese Viļumsone.